Welkom

Bewegendwijs begeleidt kinderen die in de reguliere systemen van de maatschappij niet meekunnen op het gebied van de motoriek en hun eigen gedragsproblematiek.  Ieder kind heeft het recht om te sporten en te bewegen. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn of gedragsmatige beperkingen hebben, ondervinden daar problemen mee. Dit heeft nadelige gevolgen voor hun totale ontwikkeling.

   
Bewegendwijs werkt vanuit een pedagogisch-didactisch klimaat aan de totale ontwikkeling van de kinderen.
Er wordt uitgegaan van oplossingsgericht denken, hierbij staan mogelijkheden en kansen centraal. De begeleiding wordt aangeboden in een één op één situatie.

Al met al leveren wij maatwerk voor u.